Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Terminy wypłat w grudniu 2020

12 listopada 2020
Czytaj więcej o: Terminy wypłat w grudniu 2020

ZARZĄDZENIE NR 7.2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie : czasowych zmian organizacyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępopolu

10 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 7.2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie : czasowych zmian organizacyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępopolu

Komuniukat

KOMUNIKAT ! ! !! !! !
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępopolu informuje :

1/ Osoby pobierające świadczenia w kasie MGOPS mają możliwość zmiany
form płatności. W tym zakresie prosimy o PRZEKAZYWANIE AKTUALNYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH KONT W BANKU W CELU BEZGOTÓWKOWEGO WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ.
Druk dyspozycji przelewu do pobrania :
- na stronie internetowej www.mgops.sepopol.pl (w zakładce: WNIOSEKZLECENIE ŚWIADCZENIOBIORCY)
- w holu głównym budynku (obok drzwi wejściowych do MGOPS)

2/ Druki wniosków o poszczególne świadczenia realizowane przez Ośrodek
dostępne są na stronie internetowej www.mgops.sepopol.pl:
- świadczenia rodzinne: w zakładce Świadczenia rodzinne - wzory wniosków - pomoc społeczna: w zakładce Pomoc społeczna - dokumenty do pobrania
- dodatki mieszkaniowe: w zakładce Dodatki mieszkaniowe - dokumenty do pobrania
- dodatki energetyczne: w zakładce Dodatki energetyczne - dokumenty do pobrania lub w holu głównym budynku (obok drzwi wejściowych do MGOPS)
Wnioski i oświadczenia dotyczące przekazania świadczeń na konto bankowe, oraz wnioski o poszczególne formy świadczeń prosimy przesyłać :
- pocztą na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sępopolu ul. Lipowa lA, 11-210 Sępopol;
- poprzez e-mail: sekretariat@mgops.sepopol.pl
- poprzez pozostawianie korespondencji w skrzynce podawczej umieszczonej na budynku Ośrodka.


Sępopol 10.08.2020 r. Kierownik MGOPS w Sępopolu Teresa Rodź

10 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Komuniukat