Jesteś tutaj: Start / Tablica ogłoszeń

Tablica ogłoszeń

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OGŁOSZENIE - WYPŁATA DODATKÓW WĘGLOWYCH

2022-10-27

Informacje Wnioski Dodatek osłonowy Informacje Wnioski Dopłata do czynszu Informacja Dodatek z mocą wsteczną Wniosek – zlecenie świadczeniobiorcy Wniosek Świadczenia Rodzinne Aktualności Podstawa prawna Kry

2022-10-23

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu, działając na podstawie Zarządzenia Nr 591/2022 Burmistrza Sępopola z dnia 19 września 2022 r. oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz. U.

z 2022 r. poz. 1697), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)
zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, złożonych od dnia 21 września 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca. Wypłata dodatków dla gospodarstw jest zadaniem zleconym gminie i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępopolu złożył zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie. Brak wpływu tych środków do budżetu Gminy uniemożliwia realizację wypłat dodatków dla gospodarstw. Wydanie informacji oraz wypłata dodatków dla gospodarstw domowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do budżetu gminy.

 Kierownik M-GOPS w Sępopolu

Teresa Rodź

Alkomat

2022-10-13

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępopolu
Data utworzenia:2015-09-28
Data publikacji:2015-09-28
Osoba sporządzająca dokument:Justyna Płatek
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:21837